Lidmaatschap

Voor wie is de Petanque Club C’est Dubo?

De Petanque Club C’est Dubo is er voor iedereen, van jong tot oud. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Er kan het gehele jaar door in clubverband gespeeld worden.

Om de entreedrempel zo laag mogelijk te houden bedraagt de contributie voor de clublicentie slechts € 52,75 per jaar (2019).
Dit is inclusief de kosten voor de licentie van de Nederlandse Jeu de Boule Bond, die twee soorten licenties kent; een lidmaatschapskaart en een Wedstrijd-licentie. Indien voor een W-licentie wordt gekozen bedraagt de contributie € 73,00 per jaar (2019). De verenigingscontributie wordt jaarlijks geïndexeerd.

Tussentijdse toetreding wordt naar rato berekend (exclusief Bondsafdracht). Een deel van de maand geldt als een hele maand.

Indien er competitie en/of toernooien onder auspiciën van de NJBB gespeeld worden, dient men tevens over een W-licentie te beschikken. (inlichtingen hierover verkrijgbaar bij het secretariaat)

Alle genoemde bedragen gelden per persoon. U kunt (alvorens lid te worden) ter kennismaking tijdens de speeltijden van de vereniging 2 x gratis meespelen. Daarna dient wel een definitief besluit te worden genomen voor al dan niet toetreding. Hiervoor kunt u een afspraak maken of zich gewoon bij de baan melden.

Kies je lidmaatschap

Jeugd
5650 per jaar
Jeugd lid dient onder de 18 jaar te zijn
Lidmaatschap (C)
5275 per jaar
Lidmaatschap met een Clublicentie
Lidmaatschap (W)
7300 per jaar
Lidmaatschap met een Wedstrijdlicentie